Innovative and mundane

Koninklijk Instituut van Ingenieurs adviseert de informateur over kernenergie

Technologie is op veel beleidsterreinen van groot belang. Daarom heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) aanbevelingen voor de kabinetsformatie verzonden aan informateur mr.dr. H.D. Tjeenk Willink

KIVI heeft op vrijwel ieder beleidsterrein van de overheid leden met  grote en actuele kennis en kunde. De KIVI Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM) heeft met inbreng van een groot aantal van haar 18.000 leden aanbevelingen opgesteld voor het regeerakkoord. Ze legt hierbij de nadruk op de onafhankelijkheid, objectiviteit en ter zake kundigheid van het advies. 

Aanbevelingen

De aanbevelingen betreffen uiteenlopende onderwerpen op nationaal beleidsniveau. Veel van deze onderwerpen zullen bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord aan de orde komen. De technologische duiding van onze experts kan de feitelijke onderbouwing van besluiten versterken. Niet vanuit een politieke optiek, maar vanuit de mogelijkheden en beperkingen die de technologie biedt. De aanbevelingen zijn gegroepeerd voor algemene en specifieke beleidsterreinen: ‘lessen uit de coronacrisis’, BZK, Defensie, EZK/Energietransitie, EZK/Kernenergie, I&W/Duurzame samenleving, I&W/Railvervoer, LNV, OC&W, VWS en Algemeen bestuur. 

Kernenergie

De aanbevelingen op het gebied van onderzoek bevat vijf oproepen: onderzoek de mogelijkheden en het nut van kernenergie in de energietransitie. Zet in op het lokaal terugwinnen en hergebruiken van restenergie en zie af van warmtenetten. Houdt de kerncentrale Borssele open tot na 2033. En als laatste: versterk de nucleaire kennisinfrastructuur. Met name moet de kennisinfrastructuur aan TU Delft moet versterkt worden door uitbreiding van het aantal leerstoelen nucleaire technologie.

Related news

Construction of new Chinese power plant begins
Bron: World Nuclear News4 januari 2021
The first safety-related concrete has been poured for the nuclear island of unit 1 at the San'ao nuclear power plant in Zhejiang province, China General Nuclear has announced. A total of six Chinese-designed Hualong One pressurised water reactors are planned for the site.

Related news

The first safety-related concrete has been poured for the nuclear island of unit 1 at the San'ao nuclear power plant in Zhejiang province, China General Nuclear has announced. A total of six Chinese-designed Hualong One pressurised water reactors are planned for the site.
News overview