Innovative and mundane

COVRA plant nieuw opslaggebouw op terrein

COVRA is van plan een nieuw multifunctioneel opslaggebouw (MOG) te realiseren voor laag- en middelradioactief afval (LMRA). De extra opslagruimte is nodig, omdat het huidige opslaggebouw voor LMRA, het LOG, vol begint te raken. Het nieuwe opslaggebouw is bestemd voor afval dat nu nog ligt opgeslagen op het terrein van medisch isotopenproducent NRG in Petten en voor toekomstig ontmantelingsafval. Het gebouw biedt potentieel ook ruimte aan het restafval van een nog te realiseren plasma-oven.

Het COVRA-terrein is momenteel zoals bovenstaande afbeelding ingedeeld. De exacte locatie van het nieuwe MOG wordt nog bepaald. 

Om dit nieuwe gebouw te kunnen realiseren, moet de geldende vergunning op grond van de Kernenergiewet worden gewijzigd. Vanuit het oogpunt van transparantie en openheid heeft COVRA besloten om een milieueffectrapport voor deze wijziging op te stellen via een uitgebreide procedure. Een ieder heeft daardoor de mogelijkheid tot inspraak.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanmeldingsnotitie voor het milieueffectrapport. Deze aanmeldingsnotitie wordt gemaakt om advies te krijgen over hoe diepgaand het rapport precies moet zijn en om de omgeving te informeren over de voorgenomen uitbreiding op het COVRA-terrein.

Het bevoegd gezag, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), beoordeelt deze notitie. Ook komt er een advies van de Commissie voor Milieueffectrapportage. Op basis van wat deze partijen teruggeven en de uitkomsten van de inspraakmogelijkheid van buitenaf wordt het uiteindelijke milieueffectrapport opgesteld. COVRA ontvangt de adviesnotitie binnen zes tot twaalf weken van de ANVS.

Kijk voor meer informatie op de website van COVRA

Related news

NEA roept op tot nieuwe benadering voor de financiering van ontmanteling en afvalbeheer
Bron: NucNet21 juni 2021
De financieringssystemen voor ontmanteling en beheer van radioactief afval zijn over het algemeen toereikend. Maar er liggen nog grote uitdagingen in het verschiet, waaronder het feit dat sommige regeringen en critici twijfel uiten over de duurzaamheid van kernenergie op lange termijn, zo is in een

Related news

De financieringssystemen voor ontmanteling en beheer van radioactief afval zijn over het algemeen toereikend. Maar er liggen nog grote uitdagingen in het verschiet, waaronder het feit dat sommige regeringen en critici twijfel uiten over de duurzaamheid van kernenergie op lange termijn, zo is in een
News overview