Innovative and mundane

NEA roept op tot nieuwe benadering voor de financiering van ontmanteling en afvalbeheer

De financieringssystemen voor ontmanteling en beheer van radioactief afval zijn over het algemeen toereikend. Maar er liggen nog grote uitdagingen in het verschiet, waaronder het feit dat sommige regeringen en critici twijfel uiten over de duurzaamheid van kernenergie op lange termijn, zo is in een verslag van het Nuclear Energy Agency te lezen.

In het verslag wordt gesteld dat de ontmanteling van kerncentrales en met name het beheer van radioactief afval zeer gevoelige kwesties blijven in de beleidsdiscussies. Hoewel de potentiële rol van kernenergie als bron van afleverbare koolstofarme elektriciteit bij de vermindering van broeikasgasemissies onbetwist is, blijven sommige regeringen en critici twijfel houden over de toekomst ervan. In het verslag, waarin het NEA pleit voor een nieuwe aanpak van de financiering van ontmanteling en beheer van radioactief afval, staat dat de kernreactoren in de wereld verouderen en dat de meeste in de komende jaren het einde van hun geplande operationele levensduur naderen.

Omdat de oplossingen, met name voor de opberging van radioactief afval, zeer lange termijn gericht zijn, moeten alle elementen van het systeem - opgebouwde middelen, verwachte toekomstige opbrengsten, de levensduur van de kerncentrales, de verwachte kosten van politiek duurzame technische oplossingen en de aansprakelijkheid voor restrisico's - op gezette tijden opnieuw worden bekeken. Aanvulling van de bestaande benaderingen met "een circulaire aanpak" zal de financieringsregelingen versterken en de toereikendheid ervan gedurende de komende decennia waarborgen.

Deze circulaire aanpak zou flexibeler zijn dan de bestaande benaderingen en zou kunnen evolueren om in te spelen op veranderingen in de economische randvoorwaarden, een politiek besluit om de exploitatieduur van kerncentrales te verkorten of te verlengen, een nieuwe technologische of wettelijke optie voor het beheer van radioactief afval of nieuwe maatschappelijke druk om de uitvoering van oplossingen voor het beheer van radioactief afval te versnellen of te vertragen. 

Image: Encyclopædia Britannica, Inc. 2013

Related news

FDA approves novel non-uranium Mo-99 production process
Bron: World Nuclear News7 januari 2021
The US Food and Drug Administration has approved NorthStar Medical Radioisotopes, LLC's process to produce molybdenum-99 from concentrated Mo-98 and related software upgrades for its RadioGenix System technetium-99m generator. This will significantly increase US production and capacity for non-urani
Hydrogen policies must include nuclear, says NNWI
Bron: World Nuclear News16 december 2020
New Nuclear Watch Institute (NNWI)

Related news

The US Food and Drug Administration has approved NorthStar Medical Radioisotopes, LLC's process to produce molybdenum-99 from concentrated Mo-98 and related software upgrades for its RadioGenix System technetium-99m generator. This will significantly increase US production and capacity for non-urani
News overview